Over ons

Met onze jarenlange ervaring en expertise creëren en onderhouden wij eigentijdse buitenruimten voor Gemeenten, Woningcorporaties, Zorg- en Onderwijssector en Vastgoedbeheerders.

Van advies en ontwerp via aanleg, creatie en realisatie naar het jaarrond beheer van uw buitenruimte.

In dit gehele traject zijn actuele thema’s als klimaatbestedigheid, participatie, biodiversiteit, socialreturn en beleving de rode lijnen van onze samenwerking.

Doordat wij bij aanvang van onze samenwerking een meerjaren onderhouds begroting én planning maken en deze up-to-date bijhouden heeft u een compleet financieel en procesmatig overzicht van de staat van uw assets.